ไอซอป (Isop)

0 out of 5

ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล

ประโยชน์ : ไอซอปเป็นยาเย็นสามารถใช้ฉีดในช่วงข้าวออกได้ ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟข้าว หนอนม้วนใบข้าว หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนดื้อยา เป็นต้น

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 25-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมีการระบาด