ไบดิ้น (Bidrin)

0 out of 5

ชื่อสามัญ : ไบเฟนทริน

ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น แมลงบั่ว แมลงสิง แมลงหล่า เป็นต้น

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมีการระบาด