โมคา แม็กนีเซียม

0 out of 5

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

ธาตุอาหารรอง ชื่อการค้า โมคา แม็กนีเซียม เครื่องหมายการค้า ตราโมคา
คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมธาตุอาหารเสริม ชนิดน้ำ

ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหาร ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)…………………6.6%
กำมะถัน(S)……………………………5%

ประโยชน์ โมคา แม็กนีเซียม
1.ทำให้ใบเขียวเข้มสมบูรณ์
2.ช่วยให้ใบอ่อนพัฒนาเป็นใบแก่เร็วขึ้น

คุณสมบัติของ โมคา แม็กนีเซียม
โมคา แม็กนีเซียม ประกอบด้วยแมกนีเซียม กำมะถันในรูปที่พืชดูดซึมได้ดี ช่วย
ควบคุมกระบวนการ เมตาโบลิซึม ของฮอร์โมนออกซิน ทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง
และเป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวในส่วนต่างๆของพืช

ใบรับแจ้งเลขที่ รส. 90/2559 (กรมวิชาการเกษตร)