โมคา อัพเกรด (Mocha Up grade)

0 out of 5

ประโยชน์ : เพิ่มฤทธิ์สารกำจัดวัชพืช และสารกำจัดศัตรูพืช เช่น สารกำจัดเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ไรศัตรูพืช และแมลงดื้อยา ช่วยในการคุมไข่และยับยั้งการลอกคราบของแมลงศัตรูพืช ช่วยในการทำลายระบบหายใจของแมลงศัตรูพืช

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร