โมคา ที วี วีเอ็ม

0 out of 5

 

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

ชื่อทางการค้า โมคา ที วี วีเอ็ม เครื่องหมายการค้า ตราโมคา
คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำ
ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหาร ดังนี้

ปริมาณธาตุอาหารรอง
แมกนีเซียม(MgO) ……………. 1.65%
กำมะถัน (S)………………………..4%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม
เหล็ก (Fe)……………………. 1%
ซิงค์ (Zn)…………………….. 3%
แมงกานีส (Mn)……………… 1%

ประโยชน์ โมคา ที วี วีเอ็ม
1. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ช่วยสังเคราะห์โปรตีน เพิ่มการสังเคราะห์แสงเพิ่มการสร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยเพิ่มรสชาติ สีสัน และความหวานให้แก่ผลช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มากขึ้นช่วยในการสร้างน้ำมันในพืช และกลิ่นสำหรับพืชบางชนิด

  1. เป็นองค์ประกอบของเอ็มไซม์หลายชนิด และเป็นตัวสำคัญในกระบวนการหายใจของพืช

ใบรับแจ้งเลขที่ รส.87/2559 (กรมวิชาการเกษตร)