โมคาน็อค 35 (Mochaknock)

0 out of 5

ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 35%

ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอน แมลงบั่ว แมลงสิง แมลงหล่า เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เป็นต้น

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมีการระบาด