แม็กนัส

0 out of 5

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

ชื่อทางการค้า แม็กนัส เครื่องหมายการค้า ตราโมคา
คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหาร ดังนี้

ปริมาณธาตุอาหารรอง
แมกนีเซียม (MgO)
แคลเซียม (CaO)

คุณสมบัติของ แม็กนัส
แม็กนัส ประกอบด้วยแมกนีเซียม กำมะถันในรูปที่พืชดูดซึมได้ดี ช่วยควบคุมกระบวนการเมตาโบลิซึม ของฮอร์โมนออกซิน ทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นส่วนประกอบสาคัญของคลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวในส่วนต่างๆของพืช และยังประกอบด้วยแคลเซียมในรูปที่พืชดูดซึมได้ดีจึงช่วยในการเจริญเติบโตของพืชให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ช่วยให้ผลมีเนื้อแน่นรสหวาน ไส้ไม่ซึมหรือฟ่าม การเข้าสีของผลสม่ำเสมอขั้วเหนียว ป้องกันผลแตกและร่วงก่อนอายุเก็บเกี่ยวนอกจากนั้นยังช่วยให้เกสรแข็งแรงการผสมเกสรติดดีจึงช่วยให้การติดผลมากขึ้น ส่วนพืชผักจะช่วยให้ ห่อหัวได้แน่น มีน้ำหนักดี ป้องกันโรคไส้กลวงดำ