เซฟเตอร์ (Safter)

0 out of 5

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ 60%

ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอกในนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนกสีชมพู หญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ผักเป็ดไทย เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 250-300 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ฉีดพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 65-75 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 15-20 ลิตร ฉีดพ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 0-4 วัน และทดน้ำเข้าหลังพ่นสาร 2-3 วัน