ฮองตง (Hongtong)

0 out of 5

ชื่อสามัญ : อะบาเม็กติน 1.8%

ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนชอนใบส้ม หนอนม้วนใบ เพลี้ยไฟข้าว เป็นต้น

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 30-50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมีการระบาดของหนอนม้วนใบ

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมีการระบาดของเพลี้ยไฟข้าว

ใช้อัตรา 5-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมีการระบาดของหนอนชอนใบส้ม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฮองตง (Hongtong)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *