มุลเลอร์เอ็กซ์

0 out of 5

 

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

ธาตุอาหารรอง ชื่อการค้า มุลเลอร์เอ็กซ์ เครื่องหมายการค้า ตราโมคา
คุณสมบัติ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้

ปริมาณธาตุอาหารรอง
แมกนีเซียม(MgO) ……………… 1%
กำมะถัน (S)………………………..0.5%

คุณสมบัติของ มุลเลอร์เอ็กซ์
โมคา มุลเลอร์เอ็กซ์ ประกอบด้วยแมกนีเซียม กำมะถันในรูปที่พืชดูดซึมได้ดี ช่วย
ควบคุมกระบวนการ เมตาโบลิซึม ของฮอร์โมนออกซิน ทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง
และเป็นส่วนประกอบสาคัญของคลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวในส่วนต่างๆของพืช

ประโยชน์ โมคา ที วี วีเอ็ม
1.ทำให้ใบเขียวเข้มสมบูรณ์
2.ช่วยให้ใบอ่อนพัฒนาเป็นใบแก่เร็วขึ้น

ใบรับแจ้งเลขที่ รส. 986 / 2558 (กรมวิชาการเกษตร)