นิมพูรา 505 (Nympura)

0 out of 5

ชื่อสามัญ : คลอร์ไพริฟอส 50% + ไซเพอร์เมทริน 5%

ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนม้วนใบข้าว หนอนกอ แมลงบั่ว แมลงสิง แมลงหล่า เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เป็นต้น โดยมีการออกฤทธิ์ 3 ทาง คือ กินตาย ถูกตัวตาย และ รมไอระเหยตาย

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 25-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมีการระบาด