นอยเออร์ เอ็กซ์

0 out of 5

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม
ชื่อทางการค้า นอยเออร์เอ็กซ์ เครื่องหมายการค้า ตราโมคา

คุณสมบัติ ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
กำมะถัน(S)…………………………………0.5%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
สังกะสี (Zn)………………………………..1.3%

คุณสมบัติของ นอยเออร์ เอ็กซ์
นอยเออร์ เอ็กซ์ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ขนาดสม่ำเสมอ
ช่วยในการขยายขนาดผลผลิต ช่วยในการแตกตาดอก

ประโยชน์ของ นอยเออร์ เอ็กซ์
1. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยสังเคราะห์โปรตีน เพิ่มการสังเคราะห์แสง เพิ่มการสร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยเพิ่มรสชาติ สีสันและความหวานให้แก่ผล ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มากขึ้น ช่วยในการสร้างน้ำมันในพืชและกลิ่นสำหรับพืชบางชนิด
2. ช่วยให้พืชแตกตาดอกและตายอด เพิ่มคุณภาพของผลผลิต แก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสีอาการใบแก้วในส้ม ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะอากาศหนาวได้ดี

ใบรับแจ้งเลขที่ รส. 987 / 2558 (กรมวิชาการเกษตร)