1. พนักงานส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุไม่เกิน26ปี
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
  • มีความสามารถในการประสานงานได้

วิธีสมัคร
– ส่งใบสมัคร (ประวัติพร้อมรูปถ่าย) มาทาง E-mail: mocha-chemicals@hotmail.com หรือที่อยู่บริษัท


2. พนักงานขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
  • มีความสามารถในการประสานงานได้

วิธีสมัคร
– ส่งใบสมัคร (ประวัติพร้อมรูปถ่าย) มาทาง E-mail: mocha-chemicals@hotmail.com หรือที่อยู่บริษัท